Non-executive directors in the Netherlands: another expectations gap?

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25 - 42
Aantal pagina's18
TijdschriftAccounting and Business Research
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2004

Citeer dit