Noninvasive ventilation in severe stable COPD: is it effective, and if so, in what way?

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1136-1137
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEuropean Respiratory Journal
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 1-mei-2008

  Citeer dit