NONSTATIONARITY IN JOB SEARCH THEORY

Gerard J. van den Berg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

153 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)255-277
Aantal pagina's23
TijdschriftReview of economic studies
Volume57
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr-1990

Citeer dit