Noodverordening die niet meer van kracht is alsnog bekrachtigen door gemeenteraad?

OnderzoeksoutputProfessional

42 Downloads (Pure)

Samenvatting

Staat er juridisch iets in aan de weg om de bekrachtigingsprocedure te volgen bij een noodverordening die niet meer van kracht is? Nee. Om politieke redenen zou daarvoor symbolisch kunnen worden gekozen; er zijn echter geen dragende juridische, rechtsstatelijke of praktisch gronden die hiertoe nopen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2
Tijdschriftburgemeesters.nl (Website Nederlands Genootschap van Burgemeesters)
StatusPublished - 15-feb-2021

Keywords

  • noodverordening
  • Bekrachtiging
  • bekrachtigingsprocedure
  • toezicht gemeenteraad
  • noodrecht

Citeer dit