Noodverordeningen in coronacrisis despotisch van aard

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

106 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het bestuurlijk en democratisch toezicht zoals geregeld in artikel 176 lid 3-6 Gemeentewet – dat een gezond tegenwicht biedt voor de grote bestuurlijke armslag – is bij het gebruik van de noodverordeningen in de coronacrisis niet van toepassing. Hoewel er in die crisis zicht is op een einde aan het gebruik van die relatief despotische noodverordeningen, is het onontbeerlijk om voor toekomstige crises te voorzien in een betere balans tussen vrijheid en verantwoording bij de uitoefening van de noodverordeningsbevoegdheid door de voorzitter van de veiligheids- regio.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)238-240
Aantal pagina's3
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume2020
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 5-okt-2020

Keywords

  • Noodrecht
  • noodverordeningen
  • coronacrisis
  • corona
  • artikel 176 gemeentewet
  • bestuurlijk toezicht

Citeer dit