Noot bij: ABRvS (2010-07-21)

J. M. Verschuuren, C. J. Bastmeijer

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)607-613
TijdschriftMilieu en Recht
Volume38
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit