Noot bij: President Rechtbank Alkmaar (2000-04-06)

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Verzoek in kort geding van belangengroepering om de gemeente Alkmaar te verbieden om tijdens het broedseizoen bomen te kappen ten behoeve van bouwrijp maken van grond. Vordering toegewezen omdat bomenkap strijd met artikel 8 Vogelwet zou opleveren. Milde bewijslast aanwezigheid broedende vogels, geen boodschap aan financieel belang gemeente en ontbreken afstemming kapvergunning en vogelwetvergunning.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)248-250
Aantal pagina's3
TijdschriftMilieu & Recht
Volume10
StatusPublished - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit