Normal frequencies of circulating Th1 and Th17 cells in GCA patients

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)724-724
Aantal pagina's1
TijdschriftPresse medicale
Volume42
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2013

Citeer dit