Normal Rectal Filling Sensations in Patients with an Enlarged Rectum

Sanne J. Verkuijl*, Monika Trzpis, Paul M. A. Broens

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  142 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Normal Rectal Filling Sensations in Patients with an Enlarged Rectum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Immunology and Microbiology

  Medicine and Dentistry

  Nursing and Health Professions

  Keyphrases