Normalizing Japan: Politics, Identity and the Evolution of Security Practice

Christopher K. Lamont*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)305
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPolitical studies review
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - mei-2012

  Citeer dit