Normen voor commissarissen: een verwachtingskloof?

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)513-524
Aantal pagina's12
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume73
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1999

Citeer dit