Norwich's "Disorderly Maids". Immigrant Women and the Institutions in Early Modern England

Raingard Maria Eßer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  8 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  TitelGenderpatronen in vroegmoderne samenlevingen
  RedacteurenAnita Boele, Raingard Esser
  UitgeverijLeuven University Press
  Pagina's15-39
  Aantal pagina's25
  Volume2021
  Uitgave1
  ISBN van geprinte versie9789462703025
  DOI's
  StatusPublished - 29-okt.-2021

  Publicatie series

  NaamNieuwe Tijdingen: Over vroegmoderne geschiedenis
  UitgeverijLeuven University Press
  ISSN van geprinte versie2593-0346

  Citeer dit