NOS1: A Susceptibility Gene for Reduced Level of FEV1 in the Setting of Pesticide Exposure

K de Jong, J.M. Vonk, H Kromhout, R Vermeulen, D S Postma, H M Boezen, Lifelines Cohort Study

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1188-1190
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume190
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 15-nov.-2014

Citeer dit