Not every excessive startle is hyperekplexia, the curious case of SOD1

Sterre van der Veen, Jeroen J. de Vries, Marina A. J. Tijssen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
59 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere11
Pagina's (van-tot)E11
Aantal pagina's2
TijdschriftBrain
Volume143
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2020

Citeer dit