Not that I know of: a polarity-sensitive construction

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  323 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1281-1310
  Aantal pagina's30
  TijdschriftLinguistics
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit