Notes on the Readings of the DJD Editions of 1Q and 4QMysteries

E.J.C. Tigchelaar

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)99 - 107
Aantal pagina's9
TijdschriftRevue de Qumrân
Volume81
StatusPublished - 2003

Citeer dit