Nothing Is Written in Stone

Marian Joels*, E. Ronald de Kloet

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)432-433
Aantal pagina's2
TijdschriftBiological Psychiatry
Volume72
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 15-sep.-2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit