Novel imaging aspects in the management of patients with acute coronary syndromes

Vertaalde titel van de bijdrage: Nieuwe aspecten van beeldvormende technieken in de behandeling van patienten met acute coronaire syndromen

Wouter Wieringa

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  1598 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De behandeling van hartinfarcten is de laatste decennia sterk verbeterd. Echter, een groot deel van de patiënten zal opnieuw klachten krijgen. Vroegtijdige identificatie van deze patiënten kan helpen om behandeling en klinische resultaten verder te optimaliseren. Hartinfarcten zijn veelal het gevolg van atherosclerose. Atherosclerose is een langzaam ziekteproces dat in een laat stadium tot hartinfarcten leidt, hetgeen mogelijkheden biedt om kwetsbare atherosclerotische plekken in het kransvat vroegtijdig op te sporen. Verscheidene beeldvormende technieken kunnen daarbij helpen.
  In dit proefschrift zijn ‘beeldvormings-markers’ onderzocht om deze patiënten op te sporen. Myocard perfusie (hartspier doorbloeding) geeft belangrijke prognostische informatie en kan worden gemeten tijdens een dotterprocedure. Een dotterprocedure binnen de eerste 5 uren na ontstaan van klachten geeft betere myocard perfusie en klinische uitkomsten. Patiënten met een slechte myocard perfusie, die klachten krijgen in de vroege ochtenduren hebben tevens een betere prognose. Dit duidt op een 24-uurs patroon in de relatie tussen myocard perfusie, hartinfarct grootte en klinische uitkomsten.
  Computer tomografie (CT) angiografie kan atherosclerose en haar morfologie afbeelden. Bij patiënten met een hartinfarct zonder zichtbare vernauwing van het kransvat bij bloedvatcatheterisatie, was meestal ook bij CT-angiografie geen atherosclerose waarneembaar. Aanvullende diagnostiek om andere oorzaken van de klachten te vinden valt daarom te overwegen. Er werden correlaties gevonden tussen morfologische eigenschappen van atherosclerose en immuun-inflammatoire bloedwaarden. Deze markers zijn potentieel nuttig in de risico-evaluatie van patiënten met atherosclerose. Normale bevindingen op CT-angiografie correleerden met vroeg stadium atherosclerotische afwijkingen. Identificatie van laat stadium atherosclerose met behulp van CT-angiografie bleek in de klinische praktijk lastig.
  Vertaalde titel van de bijdrageNieuwe aspecten van beeldvormende technieken in de behandeling van patienten met acute coronaire syndromen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Gilst, Wiek, Supervisor
  • Pundziute-Do Prado, Gabija, Co-supervisor
  • Lipsic, Erik, Co-supervisor
  Datum van toekenning2-jun.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-6979-2
  Elektronische ISBN's978-90-367-6978-5
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit