Novel loci discovery for blood pressure and heart rate using the Exome chip

Helen R. Warren, Praveen Surendran, Alisa K. Manning, Marten E. van den Berg, Pim van der Harst, Niek Verweij, Mark Eijgelsheim, Bruno H. Ch Stricker, Cecilia M. Lindgren, Joanna M. M. Howson, Patricia B. Munroe, CHARGE Consortium EKG Working Grp, T2D-GENES Consortium, CHARGE Consortium, GoT2DGenes Consortium, CHD Exome Consortium, ExomeBP Consortium

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)653-653
Aantal pagina's1
TijdschriftJOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION
Volume30
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - okt-2016

Citeer dit