Novel MUC1 variant identified by massively parallel sequencing explains interstitial kidney disease in a large Dutch family

Amber de Haan, Mark Eijgelsheim, Patrick Rump, Bert Van der Zwaag, Martina Zivna, Stanislav Kmoch, Anthony Bleyer, Kendrah Kidd, Albertien M. Van Eerde, Nine Knoers, Martin De Borst

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)I16-I16
Aantal pagina's1
TijdschriftNephrology Dialysis Transplantation
Volume37
StatusPublished - mei-2022

Citeer dit