Novel observational study designs with new influenza vaccines

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)253-254
Aantal pagina's2
TijdschriftLancet Infectious Diseases
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt.-2015

Citeer dit