NPM-onderzoek: stand van zaken

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)561 - 562
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
  Volume88
  Nummer van het tijdschrift4420
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit