NPM1 gene deletions in myelodysplastic syndromes with 5q- and complex karyotype

Emanuele Ammatuna, Paola Panetta, Xabier Agirre, Tiziana Ottone, Serena Lavorgna, Maria José Calasanz, Francesco Lo-Coco*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
17 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)784–785
Aantal pagina's2
TijdschriftHaematologica
Volume96
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit