NUCLEAR-CHARGE RADII, NUCLEAR MOMENTS, AND NUCLEAR-STRUCTURE

F IACHELLO*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)11-24
Aantal pagina's14
TijdschriftHyperfine Interactions
Volume15
Nummer van het tijdschrift1-4
StatusPublished - 1983

Citeer dit