Nuclear hormone receptors as regulators of the renin-angiotensin-aldosterone system

Irma Kuipers, Pim van der Harst, Gerjan Navis, Linda van Genne, Fulvio Morello, Wiek H. van Gilst, Dirk J. van Veldhuisen, Rudolf A. de Boer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1442-1448
Aantal pagina's7
TijdschriftHypertension
Volume51
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2008

Citeer dit