NUCLEAR MAGNETIC-RESONANCE STUDY OF SECONDARY AND TERTIARY STRUCTURE IN YEAST TRANSFER-RNA-PHE

GT ROBILLARD, CE TARR, F VOSMAN, BR REID

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)5261-5273
  Aantal pagina's13
  TijdschriftBiochemistry
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift24
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit