Nuclear medicine imaging of vertebral infections: role of radiolabelled biotin

Elena Lazzeri

Onderzoeksoutput

2644 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • Mariani, G., Supervisor, Externe Persoon
  • Signore, Alberto, Supervisor
Datum van toekenning6-mei-2009
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036737661, 9789036737654
StatusPublished - 2009

Citeer dit