Nuclear regions as seen with LOFAR international baselines A high-resolution study of the recurrent activity

N. Jurlin*, R. Morganti, F. Sweijen, L. K. Morabito, M. Brienza, P. Barthel, G. K. Miley

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nuclear regions as seen with LOFAR international baselines A high-resolution study of the recurrent activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Keyphrases