Nuclear structure studies with heavy-ion transfer reactions

R. H. Siemssen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  The potential of heavy-ion transfer reactions for nuclear structure studies is reviewed
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)C73-C89
  Aantal pagina's17
  TijdschriftNuclear Physics A
  Volume409
  Nummer van het tijdschriftNOV
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit