Nurse-led clinics for patients with chronic diseases in hospital and transmural care organizations

M.J. Van Der Kluit, W.J.G. Ros*, A.J.P. Schrijvers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)332-342
Aantal pagina's11
TijdschriftClinical Nurse Specialist
Volume28
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - nov-2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit