Nurse practitioners combineren cure en care: de effecten van substitutie van artsentaken in beeld

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18 - 21
Aantal pagina's4
TijdschriftMedisch Contact
Volume1/2
StatusPublished - 2003

Citeer dit