Nutrition beyond the first 1000 days: diet quality and 7-year change in BMI and overweight in 3-year old children from the Dutch GECKO Drenthe birth cohort

Petra C Vinke*, Milou H H S Luitjens, Karlien A Blijleven, Gerjan Navis, Daan Kromhout, Eva Corpeleijn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)

Zoekresultaten