Nutritional and metabolic aspects of the hepatorenal axis

Petronella Elisabeth Deetman

  Onderzoeksoutput

  2673 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Er is een wereldwijde toename van het aantal patiënten met chronische nierschade. De zogenaamde ‘crosstalk’ tussen de nieren en andere organen zoals de lever kan een belangrijke invloed hebben op het ontstaan en progressie van chronische nierschade. In dit proefschrift beschrijven wij studies naar verschillende aspecten van leverfunctie, hun effecten op chronische nierschade en complicaties van chronische nierschade. Een van de functies van de lever is het omzetten van bilirubine. We vonden een associatie van bilirubine met chronische nierschade in patiënten met diabetische nefropathie en van bilirubine met transplantaatfalen na niertransplantatiepatiënten. De lever en de nier zijn ook nauw verbonden als het gaat om eiwit metabolisme. Een van de uitkomsten van ons onderzoek was dat een hogere eiwitinname geassocieerd is met betere uitkomsten na niertransplantatie.
  De nieren en de lever kunnen ook een gezamenlijk slachtoffer zijn van factoren waaraan zij beiden worden blootgesteld. Een hoge vetmassa is zo’n factor. De body mass index is een veelgebruikte, maar helaas onbetrouwbare, afgeleide van vetmassa. Wij hypothetiseerden dat BMI een slechte afgeleide is van vetmassa omdat dat bij het berekenen van de BMI geen rekening wordt gehouden met een hoge of lage spiermassa. BMI leek inderdaad een betere voorspeller te worden voor lange termijn uitkomsten na niertransplantatie als er wel rekening werd gehouden met spiermassa. De bevindingen in het huidige proefschrift suggereren dat de lever- en nierfunctie nauw met elkaar betrokken zijn, ook wanneer de leverfunctie goed is.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Navis, Gerjan, Supervisor
  • Bakker, Stephan, Co-supervisor
  Datum van toekenning10-jun.-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7805-3
  Elektronische ISBN's978-90-367-7804-6
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit