NUTRITIONAL SIGNIFICANCE OF INBORN-ERRORS OF AMINO-ACID METABOLISM

JHP JONXIS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)33-48
  Aantal pagina's16
  TijdschriftNutrition and Metabolism
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift1-3
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit