Nutritional status and vitamin D-3 during antimicrobial treatment

Ina Warmelink*, Richard van Altena, Nick ten Hacken, Tjip van der Werf, Eveline van der Veer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1407-1408
Aantal pagina's2
TijdschriftLANCET
Volume377
Nummer van het tijdschrift9775
DOI's
StatusPublished - 23-apr.-2011

Citeer dit