Nutritional status in children with cancer: Prevalence, related factors, and consequences of malnutrition

Vertaalde titel van de bijdrage: Voedingstoestand bij kinderen met kanker: Prevalentie, verklarende factoren en gevolgen van een slechte voedingstoestand

Aeltsje Brinksma

  Onderzoeksoutput

  4244 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Een slechte voedingstoestand heeft bij kinderen met kanker ernstige gevolgen voor hun overlevingskansen en kwaliteit van leven. De Pecannut studie onderzocht de voedingstoestand bij kinderen met kanker en is met ruim 130 respondenten één van de grootste studies op dit gebied. Uit het onderzoek blijkt dat bij diagnose meer kinderen een slechte voedingstoestand hebben dan tot nu toe gedacht omdat vaak niet bekend is dat kinderen afgevallen zijn. Na het starten van de behandeling heeft 35% van de kinderen ernstig gewichtsverlies en heeft 17% een te lage spiermassa. In de loop van de behandeling nemen echter gewicht en vetmassa toe en verdubbelt het aantal kinderen met overgewicht. De belangrijkste oorzaken voor deze toename zijn het toedienen van sondevoeding en te weinig bewegen. Uit het onderzoek blijkt verder dat kinderen met kanker niet meer maar juist minder energie nodig hebben omdat ze weinig actief zijn.
  Kinderen met gewichtsverlies hebben een hogere kans op infecties en ondervoede kinderen hebben slechtere overlevingskansen. Bovendien ervaren zowel ondervoede kinderen als kinderen met overgewicht een slechtere kwaliteit van leven dan de kinderen in een goede voedingstoestand.
  Dit onderzoek laat zien dat bij kinderen met kanker de problematiek rondom de voedingstoestand divers is, dat de gevolgen van een slechte voedingstoestand ernstig zijn en dat adequaat voeden, tijdig stoppen met sondevoeding en meer bewegen uiterst belangrijk zijn. Daarom is de afdeling Kinderoncologie vervolgonderzoek gestart waarin hulpverleners samen met kinderen en ouders programma’s ontwikkelen gericht op adequaat eten en bewegen. De resultaten zullen in vervolgonderzoek geëvalueerd worden.
  Vertaalde titel van de bijdrageVoedingstoestand bij kinderen met kanker: Prevalentie, verklarende factoren en gevolgen van een slechte voedingstoestand
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Roodbol, Petrie, Supervisor
  • Sanderman, Robbert, Supervisor
  • de Bont, Eveline, Supervisor
  • Tissing, Wim, Co-supervisor
  Datum van toekenning1-okt.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7186-3
  Elektronische ISBN's978-90-367-7185-6
  StatusPublished - 2014

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Voedingstoestand bij kinderen met kanker: Prevalentie, verklarende factoren en gevolgen van een slechte voedingstoestand'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit