NWO - Leraren Promotiebeurs met als onderzoeksonderwerp: Duurzaamheidsvertrouwen: Leidt een duurzame pro-sociale (merk)organisatiepositionering tot meer vertrouwen?

Hendrik Sietze Schoppen

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op (merk- en onderwijs)organisaties en heeft als doel te onderzoeken of het innemen van
een duurzame pro-sociale positionering leidt tot meer vertrouwen en gedragsverandering bij consumenten en
gebruikers, en op welke wijze een duurzame pro-sociale strategie bijdraagt aan de waardering van de organisatie bij
stakeholders.!
Originele taal-2English
UitgeverijH.S.Schoppen
Opdrachtgevend orgaanNWO, Research Talent Program
Aantal pagina's20
StatusPublished - 2014

Citeer dit