Oberle. De juiste balans tussen de belangen van nalatenschapsgerechtigden en het belang van rechtszekerheid? Hof van Justitie EU 21 juni 2018, C-20/17, NIPR 2018, 295 (Oberle)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)756-764
Aantal pagina's9
TijdschriftNederlands Internationaal Privaatrecht
Volume2018
StatusPublished - 2018

Citeer dit