Obesity, adipokines and COVID-19

Adrian Post*, Stephan J. L. Bakker, Robin P. F. Dullaart

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummere13313
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Clinical Investigation
Volume50
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum5-jul-2020
DOI's
StatusPublished - 1-aug-2020

Citeer dit