Obesity, adipokines and COVID-19

Adrian Post*, Stephan J. L. Bakker, Robin P. F. Dullaart

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
25 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere13313
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Clinical Investigation
Volume50
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum5-jul.-2020
DOI's
StatusPublished - 1-aug.-2020

Citeer dit