Obesity-related reduction in NT-proBNP levels in healthy individuals is greater in women compared to men

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)575
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume20
StatusPublished - mei-2018

Citeer dit