OBITUARY Douglas Neil Walton (1942-2020)

Erik C. W. Krabbe*, Bart Verheij

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)513-518
Aantal pagina's6
TijdschriftArgumentation
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum28-jul-2020
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit