Obituary: Wilhelmus Nicolaas Konings (1937-2014)

Arnold Driessen, H.R. Kaback, Bert Poolman, J.E. Walker

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)42-43
TijdschriftBiochemist e-volution
Volume36
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2014

Citeer dit