OBSESSIONAL RUMINATIONS - COMPARISON BETWEEN THOUGHT-STOPPING AND PROLONGED EXPOSURE IN IMAGINATION

PMG EMMELKAMP, KG KWEE

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)441-444
Aantal pagina's4
TijdschriftBehaviour Research and Therapy
Volume15
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1977

Citeer dit