Obstetric risks associated with preimplantation genetic testing for monogenic disorders and structural chromosomal rearrangements (PGT-M/SR) compared to regular IVF/ICSI.

M. Heijligers, Y. Arens, R. van Golde, M. van der Hoeven, J. Dumoulin, I. Homminga, C. van Tilborg, C. de Die-Smulders, A. van Montfoort

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)168-168
  Aantal pagina's1
  TijdschriftEuropean Journal of Human Genetics
  Volume28
  Nummer van het tijdschriftSUPPL 1
  StatusPublished - dec.-2020

  Citeer dit