Occurrence and lung cancer probability of new solid nodules at incidence screening with low-dose CT: analysis of data from the randomised, controlled NELSON trial

Joan E. Walter, Marjolein A. Heuvelmans, Pim A. de Jong, Rozemarijn Vliegenthart, Peter M. A. van Ooijen, Robin B. Peters, Kevin ten Haaf, Uraujh Yousaf-Khan, Carlijn M. van der Aalst, Geertruida H. de Bock, Willem Mali, Harry J. M. Groen, Harry J. de Koning, Matthijs Oudkerk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

156 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten