Oevererosie in de Duursche Waarden. De positie van de particuliere grondeigenaar en de verantwoordelijkheid van betrokken overheden: Verkenning van de juridische kaders: Een onderzoek in opdracht van Staatsbosbeheer

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijTilburg University
StatusUnpublished - jan.-2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit