Off-Label Prescriptions of Low-Dose Quetiapine and Mirtazapine for Insomnia in The Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)468-470
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Clinical Psychopharmacology
Volume35
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - aug-2015

Citeer dit