Off the beaten track: The walking interview as a novel research method in refugee studies

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  20 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)66-70
  TijdschriftFeministische GeoRundmail
  Volume2020
  Nummer van het tijdschrift83
  StatusPublished - 1-sep-2020

  Citeer dit