OFFICIAL FINANCE REQUIREMENTS IN THE 1990S

R LENSINK*, PAG VANBERGEIJK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)497-510
Aantal pagina's14
TijdschriftWorld Development
Volume19
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei-1991

Citeer dit