'Ofter gheen water op en hadde gheweest' - Narratives of Resilience on the Dutch Coast in the Seventeenth Century

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)97-107
  Aantal pagina's10
  TijdschriftDutch crossing-Journal of low countries studies
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 20-mei-2016

  Citeer dit